מפרט ביצוע ניקוי וחיטוי צנרת מים

ניקוי וחיטוי צנרת מים - מפרט ביצוע

1. ניקוז מוקדם.

2. הכנת הצנרת לניקוי והגנה על אביזרי הצנרת.

3. לאחר גמר ההתקנה ולפני החיטוי, יש לשטוף את הצנרת על מנת לסלק
    את המשקעים העלולים להימצא במערכת.

4. בעת השטיפה ישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים.

5. השטיפה תימשך עד לקבלת מים צלולים ולאחר מכן ניקוז המערכת כהכנה לחיטוי    הצנרת.

6. שיטת חיטוי הצנרת תותאם עפ"י אופי המערכת.

7. החיטוי יתבצע באמצעות סודיום היפוכלוריט (כל החומרים המשמשים לחיטוי
   הצנרת יעמדו בדרישות ת"י 5438 ודרישות תקנות משרד הבריאות, הנחיות לניקוי    וחיטוי מערכות אספקת מים נוסח מעודכן נובמבר 2006 סעיף 3.3.2).

8. בתום תהליך שהיית הכלור, יש לשטוף את המערכת באופן יסודי.

(בהתאם להנחיות משרד הבריאות)
תחקיר לינוי בר גפן, ערוץ 10
חדשות והודעות
 
 
נייד: 052-4850870 / 054-2325264 טלפקס: 09-7968556 רחוב התאנה 15, תל מונד מיקוד: 40600
גלריה - א.ז אחזקות מים
X
הצגת תמונה - א.ז אחזקות מים