חיטוי מאגרי מים ומערכות צנרת

באישור משרד הבריאות

חיטוי מאגרי מים - כללי

דייר נכבד,

בבניינים רבים בארץ קיימים מאגרי מים לשתיה.
מאגרים אלה משמשים כתחנת ביניים מהרשת העירונית אל דירות הבניין .
וכן משמשים את דיירי הבית בשגרת היום-יום.
עפ”י תקנה 1525.2 של מכון התקנים ובהתאם לתקנות בריאות העם נוסח מעודכן
אוגוסט 2004 של משרד הבריאות, מאגר המים חייב בניקוי וחיטוי אחת לשנה,
כמו כן, בהתאם לתקנות משרד הבריאות ומשרד הפנים,
ניתן לקבל טופס 4 רק לאחר ביצוע ניקוי וחיטוי כל מערכות המים במבנה חדש.
בנוסף ל ניקוי וחיטוי מאגר המים,
מציעה החברה פתרונות יעילים לאיטום מאגר המים מפני חדירת מזהמים כגוון:
חרקים , ציפורים , עכברים , לטאות ולשלשת יונים אשר רובצת בגגות הבניינים,
ויכולה ליגרום לתחלואה קשה בקרב דיירי הבניין

חיטוי מאגרי מים - פתרונות איטום

חיטוי מאגרי מים - פתרונות השבחת המערכת

צור קשר