חיטוי צנרת וקווי מים – טופס 4

חיטוי צנרת – טופס 4

החברה מבצעת עבודות ניקוי וחיטוי, לצנרת, וקווי מים בכל הקטרים,
הן למיגזר הציבורי והן למיגזר הפרטי.

הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים

צור קשר