מפרט ביצוע ניקוי וחיטוי צנרת מים

מפרט ביצוע ניקוי וחיטוי צנרת מים ניקוי וחיטוי צנרת מים – מפרט ביצוע 1. ניקוז מוקדם. 2. הכנת הצנרת לניקוי והגנה על אביזרי הצנרת. 3. לאחר גמר ההתקנה ולפני החיטוי, יש לשטוף את הצנרת על מנת לסלק את המשקעים העלולים להימצא במערכת. 4. בעת השטיפה ישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. 5. השטיפה תימשך עד […]