מידע מחקרי

מידע מחקרי בשנים האחרונות נערכו מחקרים ע”י לשכת הבריאות המחוזית ת”א בערים שונות בגוש דן.המחקרים גילו כי מצבם הפיזי של מאגרי מים בבניינים רבים ירוד ביותר, והם חשופים למיפגעים תברואים רבים, הדבר נובע מחוסר טיפול ואחזקה של המאגרים ע”י הדיירים, בעיקר מהעדר מודעות, הזנחה ורשלנות, כמו כן, מנתונים של משרד הבריאות עולה, שזיהומים מיקרוביאלים במים […]

מילון מונחים

מילון מונחים כלור – הנו חומר חיטוי המקובל ברוב העולם. הכלור הוא יסוד כימי המסומל כ- Cl. זיהום מים – הוא מצב שבו ריכוזם של חומרים מסוימים במים עולה, והמים אינם ממלאים עוד את תפקידם הקודם. מים אדומים – מים המכילים ברזל, הברזל יכול להיות מומס או בצורת משקעים (מוצקים). מים קשים – מים בריכוז […]

מפרט ביצוע ניקוי וחיטוי מאגר מים

חיטוי מאגרי מים ומערכות צנרת חיטוי מאגרי מים – פתרונות השבחת המערכת חיטוי צנרת מים טיפול במגדלי קירור עבודות אינסטלציה וצנרת דיגום מי שתייה (מיקרוביאלי, לגיונלה וכימי) יצור מכירה והתקנת ברזי דיגום תקניים (מאושרים ע”י משרד הבריאות). בניית מערכות סיחרור למאגרי מים בעלי כשלים בתיכנון. במקרים שבהם מאגר המים בנוי בצורה כושלת, והמים אינם מתחלפים […]