מפרט לאיטום מאגרי מים

יציקת הבטון

1. חוזק הבטון ב- 40 משאבה שקיעה 6 ערב אטימה מסוג רדיקריט 5 לקבלת בטון משופר ואטום. מומלץ לצקת רצפה + שן של 40 ס”מ לפחות.
חשוב להשתמש בתבניות מדויקות ולדאוג לריטוט ואשפרת הבטונים כנדרש..
2. במידה ויוצקים את המאגר בהפסקות, מיישמים עצר מים כימי תופח מסוג בנטוסיל בחתך 19X25 מ”מ ומקבעים אותו למיקומו בעזרת דבק מתאים.
3. מומלץ לעטוף צנרת עוברת בעצר מים כימי מסוג בנטוסיל ולקבע בעזרת חוט קשירה (במרכז היצירה).
4. רצוי להמתין להתקשות והתקשרות הבטון כ- 3 חודשים לפני ביצוע עבודות האיטום והחיפוי.

הכנת השטח לאחר פרוק תבניות

1. משחיזים את כל הגרדים מפני הבטון, חותכים את כל חוטי הקשירה לעומק 10 מ”מ לפחות בתוך הבטון ומבצעים תיקונים סתימת חורים וקני חצץ בעזרת מלט מהיר בלתי מתכווץ מסוג בטון רוק 330.
2. מנקים המאגר מכל חומר מפריד כגון אבק, קיורינג ,שמנים ועוד.
3. מיישמים רולקות בכל היקף המאגר בחיבור קיר – רצפה בעזרת בטון רוק 330.

איטום המאגר

1. קירות ישרים וחלקים מאפשרים יישום חומר אטימה צמנטי פולימרי מסוג “רדיטופ 701” בשתי שכבות . כל שכבה בעובי כ- 1 מ”מ.
בין שכבה לשכבה יש להמתין 5-6 שעות (ראה פרוספקט מצורף).
2. אזורי רולקות ואזורים סדוקים יש לשריין בארג אינטרגלס, כאשר שכבת השריון מוטבלת ב ” רדיטופ 701″.
3. מאפשרים לשכבות האיטום להתקשר ולהתייבש היטב ולאחר 5 ימים ניתן לבצע בדיקת אטימות.

צור קשר