מידע מחקרי

בשנים האחרונות נערכו מחקרים ע”י לשכת הבריאות המחוזית ת”א בערים שונות בגוש דן.
המחקרים גילו כי מצבם הפיזי של מאגרי מים בבניינים רבים ירוד ביותר, והם חשופים למיפגעים תברואים רבים, הדבר נובע מחוסר טיפול ואחזקה של המאגרים ע”י הדיירים, בעיקר מהעדר מודעות, הזנחה ורשלנות, כמו כן, מנתונים של משרד הבריאות עולה, שזיהומים מיקרוביאלים במים קשורים לתחלואה כרונית כגון:
– סוכרת ע”י חיידק coxsackie b4
– סרטן המעי הגס ע”י חיידק helicobacter

בטבלה שלהלן פירוט המחלות הקשורות למים ולתנאי תברואה

סוגי מחלות קבוצת מחלות
כולרה, טיפוס הבטן, צהבת נגיפית, ג’יארדיאס (למבליאזיס) דיזינטריה חיידקית (שיגלה), ליגיונלה מחלות המועברות במים
כולרה, טיפוס הבטן, צהבת נגיפית, בילהרציה (בילהרציוזיס), פילריאזיס, תולעת סיבה\מרצע (אנטרוביאזיס) בילהרציה (סכיסטוסומיאזיס),Dracunuliasis ליגיונלה מחלות המצויות במים
קדחת צהובה, קדחת הנגה, מלריה, פילריאזיס, אונקוצרקה מחלות המועברות דרך חרקים החודרים למים

צור קשר